Kapłan Anduin – bohaterowie Hearthstone, część 4

Kapłan Anduin – bohaterowie Hearthstone, część 4

Anduin_Composite2-Thumb_500x250.jpg

Księcia Anduina – dziedzica tronu Wichrogrodu – mimo młodego wieku cechuje zdrowy rozsądek i wielka troska o sprawy bliźnich. Nie podziela on sporej części poglądów swego ojca – wojowniczego króla Variana Wrynna. Varian hartuje się w ogniu walki – Anduin zaś wybrał podążanie za głosem powołania do służby Świętej Światłości. Wybór ów sprawił, że młody książę znalazł się w samym centrum ostatniego konfliktu, który rozgorzał w Pandarii. Zbierzcie się przy palenisku, a usłyszycie historię młodego Anduina.

Opowieść o kapłanie

Anduin_Composite4-Thumb_500x250.jpg

Anduin Llane Wrynn nosi imiona dwóch legendarnych bohaterów z historii Wichrogrodu: swego dziada, króla Llane’a Wrynna, oraz Anduina Lothara – „Lwa Azeroth”.

Anduin_Composite5-Thumb_500x250.jpg

Podczas gdy Varian zyskał sobie sławę dumnego i utalentowanego szermierza, Anduin odkrył, że sam nie posiada instynktów wojownika, co uniemożliwiło mu pójście w ślady ojca. W przeciwieństwie do króla młody książę przejawiał jednak spokój ducha i głęboką empatię – cechy, których brak Varian odczuł nie raz bardzo dotkliwie. Głęboka więź Anduina ze Świętą Światłością oraz jego wielkie zdolności uzdrowicielskie sprawiły, że mógł pobierać nauki u arcykapłana Rohana oraz samego proroka Velena – przywódcy rasy draenei. Pod ich kierunkiem książę rozwinął swoje talenty i stał się pełnoprawnym kapłanem oraz rozjemcą w licznych sporach.

Anduin_Composite6-Thumb_500x250.jpg

Gdy konflikt pomiędzy Hordą a Przymierzem zaczął się nasilać, Anduin wyruszył z misją dyplomatyczną na owiany tajemnicą kontynent Pandarii. Był zdecydowany położyć kres działaniom wojennym, które tam rozgorzały. Znalazłszy się poza bezpiecznymi murami Wichrogrodu, książę śmiało rozpoczął zgłębianie tajemnic Pandarii. Dzięki zdrowemu rozsądkowi wyszedł cało z niejednej opresji, a wszystkim, których napotkał podczas swojej niezwykłej podróży, z radością służył radą i pomocą.

Anduin_Composite7-Thumb_500x250.jpg

Anduin w istotnym stopniu przyczynił się do nawiązania przez Przymierze przyjaznych stosunków z licznymi stronnictwami Pandarii. Jego pomoc okazała się także nieodzowna w opanowaniu wojennej pożogi, która w przeciwnym wypadku mogła strawić do cna zamieszkiwany przez dobrodusznych pandarenów kontynent.

Anduin_Composite3-Thumb_500x250.jpg

Dzielny i szlachetny dziedzic Wichrogrodu nie spocznie, dopóki nie zapewni swojej ojczyźnie i poddanym pokoju oraz bezpieczeństwa. Pewnego dnia Anduin zostanie wspaniałym, sprawiedliwym władcą.

Anduin_Composite1-Thumb_500x250.jpg

Podczas wydarzeń przedstawionych w grze World of Warcraft: Mists of Pandaria Anduin wykorzystał magię cienia, którą dysponują kapłani, aby zmusić jedną z postaci do zmiany zdania. W Hearthstone możecie na podobnej zasadzie używać kontroli umysłu, aby przeciągnąć wrogich stronników na swoją stronę. Zaklęcie to umożliwia przejęcie kontroli nad dowolnym stronnikiem znajdującym się w grze – będzie on walczył dla was do ostatniej kropli krwi.

Anduin_Composite1-Thumb_500x250.jpg

Mamy nadzieję, że podobają się wam przytoczone tu fragmenty historii Anduina oraz rola, jaką odgrywa on w Hearthstone. Któremu z dziewięciorga bohaterów chcielibyście się przyjrzeć w następnej kolejności? Podzielcie się z nami swoimi opiniami w komentarzach!