เสียงสุดท้าย: เพิ่มเวทมนตร์ 'ไลบรัมแห่งปัญญา' หนึ่งใบ ในมือคุณ" ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัว">