เสียงสุดท้าย: เรียกเกรย์บอห์" ให้มินเนี่ยนฝ่ายคุณหนึ่งตัว">