ชุดการ์ด

การ์ด Hearthstone ทุกใบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดการ์ดทั้งสิ้น คุณสามารถสะสมชุดการ์ดพื้นฐานให้ครบได้โดยการเล่นเกม แต่หากต้องการการ์ดชุดอื่นนอกเหนือจากนี้ คุณจะต้องใช้ทองคำหรือเงินจริง

icon/setYears/2019_dragon Created with Sketch.
2019

ปีแห่งมังกร

icon_cardset_standard
รูปแบบมาตรฐานและอิสระ
icon/setYears/2018_raven Created with Sketch.
2018

ปีแห่งเรเวน

icon_cardset_standard
รูปแบบมาตรฐานและอิสระ
icon/setYears/2017_mammoth Created with Sketch.
2017

ปีแห่งแมมมอธ

icon_cardset_allcards
รูปแบบอิสระเท่านั้น
icon/setYears/2016_kraken Created with Sketch.
2016

ปีแห่งคราเคน

icon_cardset_allcards
รูปแบบอิสระเท่านั้น