ดรูอิด
ฮันเตอร์
เมจ
พาลาดิน
พรีสต์
โร้ก
ชาแมน
วอร์ล็อค
วอริเออร์
เป็นกลาง
การ์ดทั้งหมด