สนทนารอบกองไฟกับ Dave Kosak: ภารกิจ Knights of the Frozen Throne

สนทนารอบกองไฟกับ Dave Kosak: ภารกิจ Knights of the Frozen Throne

Dave Kosak ผู้ออกแบบ Hearthstone จะพูดถึงสิ่งที่คุณจะได้พบในภารกิจฟรีซึ่งจะเปิดตัวใน Knights of the Frozen Throne

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Knights of the Frozen Throne: www.TheFrozenThrone.com

สมัครรับข่าวสาร Hearthstone: http://blizz.ly/Subscribe