การอัพเดตเกมจัดอันดับ – ไต่อันดับรวดเร็วกว่าเดิม

การอัพเดตเกมจัดอันดับ – ไต่อันดับรวดเร็วกว่าเดิม

เราได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากมายเกี่ยวกับการไต่อันดับในเกมจัดอันดับว่าใช้ระยะเวลานานเกินไป ดังนั้นตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันเกมจัดอันดับเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เราจะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดอันดับเล็กน้อยด้วยการลดจำนวนดาวที่ต้องใช้ในการไต่อันดับบางส่วน!

ปัจจุบัน ทุกระดับต้องใช้ดาว 5 ดวง เมื่อฤดูกาลแข่งขันเกมจัดอันดับเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้น จำนวนดาวที่ต้องใช้เพื่อเลื่อนขั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลง:

ระดับ ดาว
ระดับ 50 ถึงระดับ 16 3 ดวงต่อระดับ
ระดับ 15 ถึงระดับ 11 4 ดวงต่อระดับ
ระดับ 10 ถึงระดับ 1 5 ดวงต่อระดับ

การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้การไต่อันดับในเกมจัดอันดับช่วงระดับแรกๆ ไวขึ้น แต่ผู้เล่นจะยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อเก็บสะสมดาวในระดับสูงๆ เช่นเดิม

StarReduction_HS_EK_500x644.jpg

เมื่อฤดูกาลแข่งขันเกมจัดอันดับเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้น ระดับของคุณจะถูกรีเซ็ตลงไปสี่ระดับจากระดับสูงสุดที่คุณทำได้ในฤดูกาลก่อนหน้าเช่นเดิม แต่ดาวที่ “เกิน” จะถูกทิ้งเพื่อให้ตรงกับค่าใหม่ในระดับนั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระดับสูงสุดในเดือนมกราคมของคุณอยู่ที่ระดับ 10 กับดาว 5 ดวง เมื่อฤดูกาลแข่งขันเกมจัดอันดับเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้น คุณจะถูกรีเซ็ตลงไปที่ระดับ 14 กับดาว 4 ดวง แม้ดาวดวงที่ห้าจะหายไป แต่ดาวสี่ดวงที่เหลือก็ถือเป็นจำนวนดาวที่สูงที่สุดในระดับนั้นแล้ว

HS_Blog_Divider_Filigree_Bar.png

เราอยากทราบว่าคุณคิดอย่างไรกับการอัพเดตนี้ บอกให้เรารู้ได้ด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านล่างหรือทาง Twitter และ Facebook ได้เลย!


เข้าร่วมการสนทนา!
{0} ข้อคิดเห็น